Verzekering: schade door huisdieren

Waar huisdieren een gelukbrengend deel zijn van een grote hoeveelheid huishoudens door het hele land kunnen ze helaas ook voor schade zorgen in uw meubel, wat zijn uw rechten en opties hierin?

Uw eigen bezittingen

Uw inboedelverzekering zal de schade die uw huisdier aanbrengt aan uw bezittingen meestal niet vergoeden, kijk uw polisvoorwaarden goed na om vast te stellen of dit bij u wel of niet gedekt wordt. Het feit dat een huisdier bepaalde risico’s draagt zal door de meeste verzekeraars als een duidelijk feit worden gezien, waardoor zij deze schade voor uw eigen rekening laten vallen.

Andermans bezittingen

De wet stelt dat u als eigenaar van uw huisdier aansprakelijk bent voor de schade die het dier aanbrengt (risicoaansprakelijkheid), hier zijn echter verscheidene factoren aan verbonden die de vergoeding van deze schade per incident doen verschillen. Wanneer de persoon die aan de schade heeft geleden zelf schuldig is voor de schade zal uw vergoedingsplicht verminderd worden. Als overmacht of noodweer factoren zijn bij de opgelopen schade kunt u niet als schuldige worden opgesteld voor de schade van de derde partij. In hoeverre u aansprakelijk bent voor schade aan derde partijen kunt u door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekeren, dit is in dit land geen verplichting, maar absoluut wel aan te raden wanneer u kinderen of huisdieren heeft.
Als u binnen vijf minuten een aansprakelijkheidsverzekering wilt afsluiten kunt u ons berichten en zullen wij dit direct voor u regelen.

Wanneer uw polis schade door huisdieren dekt zal uw verzekeraar vaststellen of u formeel gezien schuldig bent voor de aangebrachte schade. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van het gehele schadeproces en zal de schade aan de derde partij vergoeden, wanneer er wordt vastgesteld dat u aansprakelijk bent voor de schade.

Mijn huisdier heeft schade opgelopen

Wettelijk gezien staan huisdieren gelijk aan een bezitting, zoals een tafel of bankstel. Wanneer uw huisdier door een andere persoon gewond raakt of, in het ergste geval, overlijdt (beide vallen onder het oplopen van schade aan uw huisdier) kunt u die persoon hiervoor aansprakelijk stellen voor de kosten die hieraan gevolg zijn (zoals de kosten voor de dierenarts). Het aansprakelijk stellen kan het beste via de schriftelijke weg worden gedaan, wanneer u in het bezit bent van een rechtsbijstandverzekering kan de schade daar worden gemeld, zodat zij de volgende stappen van bepaling van de schuld kunnen overnemen.
Let erop dat de emotionele waarde van uw huisdier niet wordt meegenomen in de bepaling van de vergoeding, zo zal de dagwaarde van uw dier de enige factor zijn om de prijs vast te stellen. Wanneer uw huisdier ouder of zwakker is zal de prijs van de vergoeding minder hoog liggen, wat ook geldt voor dieren die niet rasecht zijn, dit komt door het feit dat huisdieren wettelijk gelijkstaan aan een ‘zaak’ wat betreft schadevergoeding, en hoe emotioneel moeilijk dit ook kan zijn, hier is niets aan te veranderen.

Opgelopen schade tijdens de opvang van mijn huisdier

Als uw hond wordt uitgelaten door een uitlaatservice bent u in deze tijd nog steeds aansprakelijk voor de schade die uw dier mogelijk kan veroorzaken aan een derde partij. Zo bent u ook in uw afwezigheid nog aansprakelijk voor de financiële gevolgen van de schade, ook wanneer uw huisdier tijdelijk in een opvang of bij bekenden verblijft terwijl u op reis bent.

Verzekeringen voor huisdierenbezitters: tips

-Ga na of uw inboedelverzekering de schade die uw huisdier eventueel zou kunnen aanbrengen aan uw bezittingen vergoedt.
-Zorg, ter bescherming voor hoge kosten, voor een goede aansprakelijkheidsverzekering voor het geval uw huisdier schade aanbrengt aan de bezittingen van een ander.
-Zorg ervoor dat u een goede rechtsbijstandverzekering afsluit zodat u een derde partij aansprakelijk kunt stellen als deze schade aanbrengt aan uw huisdier.

Bankstel reinigen
Tapijt reinigen
Trap reinigen
Eetkamerstoelen reinigen
Fauteuil reinigen
Restaurantstoelen reinigen
Bureaustoelen reinigen
Autostoelen reinigen
×
Gerealiseerde opdracht
:
:

15% korting

op alle
banken en trappen

Laat uw bank of trap reinigen